60 argumenten voor de Oudere Werkzoekende

Beste werkzoekende,

Hierbij mijn bijdrage met argumenten die pleiten voor “de oudere werknemer’. Ik heb deze argumenten in de loop van het laatste jaar verzameld vanuit gesprekken met werkzoekenden, maar heb ook veel argumenten aangedragen gekregen van werkgevers die bewust (op bepaalde posities) kiezen voor een werknemer met meer (levens)ervaring.

Het zijn > 50 argumenten die (kunnen) pleiten voor een oudere (herintredende) werknemer. Probeer hierbij wel om het positieve te benadrukken, zet je dus niet uitsluitend af tegen jongere medewerkers, want ook die hebben natuurlijk hun goede eigenschappen en mogelijkheden.

Kijk goed wat bij jou past ! Neem niet (alles) op in je motivatie, dan kan het lijken alsof je “hopeloos” op zoek bent en alles op basis van leeftijd uit de kast wil halen.

Ook lijken veel argumenten wellicht op elkaar, er zit altijd toch wel een (klein) verschil in benadering of argument. Veel argumenten zijn namelijk uiteraard gebaseerd op (door leeftijd verkregen) ervaring, “wijsheid” en verworven inzichten. Ook hier geldt weer: kies wat bij jou past ! Probeer jezelf eigen te maken met de argumenten en pas ze zoveel mogelijk, op een goed tijdstip, in een sollicitatiegesprek toe. Het past bijvoorbeeld heel goed als een werkgever vraagt: “waarom zouden we (juist) jou moeten aannemen voor deze baan?”

Sommige (wettelijke) maatregelen of voordelen gelden uitsluitend voor werknemers van 50 of 55+, of indien de werkloosheid al langere tijd duurt. Let hierbij goed op of dit ook voor jou geldt.

 1. Indien een oudere werknemer (55+) vanuit een UWV-situatie in dienst wordt genomen kan dit de werkgever een premievoordeel opleveren van € 7.000/jaar gedurende 3 jaar lang ! In totaal dus wel € 21.000. Heel veel werkgevers zijn niet op de hoogte van deze regeling, dus wijs hen hierop! Ze kunnen deze korting gebruiken om jouw salaris aan te vullen (basis + bonus, of structureel).
 2. Bij de herintreding van de oudere werknemer vanuit het UWV kan gestart worden met een proefplaatsing van 2 maanden. Gebruik dit argument pas als het erop lijkt dat de werkgever de voorkeur aan een andere (jongere) kandidaat wil geven om in dienst te komen. Je wilt natuurlijk het liefst aan de slag op basis van een (tijdelijk) contract, maar lijkt dit op het laatste moment er niet in te zitten, is er twijfel…leg het dan alsnog op tafel.
 3. De opmerking: met jouw leeftijd ben je veel te duur! Oudere werknemers zijn niet per definitie duurder dan jongere werknemers. Salaris is altijd onderhandelbaar en door bovengenoemde premiekorting te benutten als aanvulling op het loon van een oudere werknemer kan het basisloon zelfs lager zijn, of ben jij op 55-jarige leeftijd vergelijkbaar qua salaris met iemand van 35.
 4. Werknemers die 50 jaar of ouder zijn op de eerste werkloosheidsdag en minimaal drie maanden een WW-uitkering ontvangen, kunnen subsidie aanvragen voor een opleiding (scholingsvoucher). De hoogte ervan is maximaal 1.000 euro (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen, zoals examengeld of boekengeld. Ook voor werkgevers zijn er vanuit de verschillende branche- en/of beroepsvereniging vaak mogelijkheden voor subsidies ten behoeve van omscholing. Toon je bereidheid voor omscholing (in eigen tijd).
 5. Dan kennen we: “de compensatieregeling oudere werknemers, geboren vóór 8 juli 1954 met ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering.” De werkgever kan gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers wanneer de werknemer ziek wordt. Dat betekent dat de oudere werknemer in de eerste vijf jaar van het dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt als hij ziek wordt.
 6. In contact met een recruiter? Wijs hem/haar nog eens op het volgende: Intermediairs (werving & selectie, recruiters) die werkzoekenden van 55 jaar of ouder met minimaal drie maanden WW-uitkering naar werk bemiddelen, kunnen achteraf een plaatsingsfee van maximaal 1.500 euro aanvragen. De plaatsingsfee maakt het voor de intermediair aantrekkelijk om zich actief voor oudere werkzoekenden in te zetten. Wordt je bemiddeld door een recruiter vertel hem dit dan, want veel recruiters (werving & selectie bureaus) zijn niet op de hoogte van deze regeling en het kan mogelijk toch een “prikkel” zijn zich extra in te spannen voor jou.
 7. 55-Plussers die langer werkloos zijn, zoeken zeer intensief naar een nieuwe baan, verdiepen zich goed in hun eigen (on)mogelijkheden en zijn zodoende bijzonder gemotiveerd om weer aan de slag te gaan en te blijven. Zij doen hierbij bewust concessies en zijn te zoeken naar ander (passend) werk, zelfs werk onder hun niveau of met een lager salaris.
 8. Eenmaal weer aan de slag zullen zij er “alles” aan doen om tot hun AOW/pensioen bij de nieuwe werkgever in dienst te kunnen blijven, ze zoeken niet meer naar een nieuwe baan, hoeven geen carrière meer te maken. Zo kunnen zij op hun 55e nog 12 jaar een dienstverband bij de nieuwe werkgever vol maken. Veel meer dan het gemiddelde (7 jaar) dienstverband bij de gemiddelde werkgever ! Dus ook dit is goedkoper voor de werkgever, deze hoeft minder kosten te maken die gepaard gaan met verloop van werknemers. Dus het argument: …je hebt nog maar een paar jaar voor je pensioen, dus we kiezen toch maar voor een jongere werknemer, dat gaat niet op!
 9. De oudere (herintredende) werknemer heeft vaak een grote mate van vasthoudendheid en zelfvertrouwen! Goede eigenschappen die een werkgever zoekt bij kandidaten! Voor de werkzoekenden geldt namelijk dat hun houding een duidelijke rol speelt: zij moeten een enorm doorzettingsvermogen aan de dag leggen en er alles aan doen om gemotiveerd te blijven om werk te zoeken. Werkzoekenden hebben het vertrouwen in eigen kunnen nodig om kans te maken op een succesvolle match. De werkzoekende moet de werkgever namelijk kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten en daar is zelfvertrouwen voor nodig.
 10. Wijs een mogelijke werkgever er ook eens op dat andere werkgevers bewust wel oudere werknemers aannemen (zo mogelijk geef je een voorbeeld). Zeg erbij dat die werkgevers die werkzoekende 45-plussers hebben aangenomen dit vooral gedaan hebben vanwege de kwaliteiten van deze kandidaten. De kwaliteiten bestaan uit relevante opleiding en ervaring, maar ook uit een prettige, positieve wijze van presenteren en voor een deel van de werkgevers ook uit seniorenkwaliteiten. (senioriteit, in de verkoop leidt dit tot een hogere gunfactor, de verkoper wordt meer als adviseur dan als “gladde verkoper” gezien).
 11. De meeste werkgevers nemen niet bewust een oudere werknemer aan, maar nemen de oudere soms toch aan omdat deze zich zo positief onderscheidt. Dit is een gegeven uit diverse werkgeversonderzoeken en maak gebruik van dit argument !
 12. Ouderen beschikken door ervaring over meer (levens)wijsheid en (echte) Intelligentie.
 13. Ouderen beschikken over een bepaalde “Rijpheid” om juiste/correcte beslissingen te kunnen nemen, ze hebben zoiets veelal eens eerder meegemaakt.
 14. Ze hebben de capaciteit om sneller verantwoordelijkheden te dragen zonder dat hiervoor een extra training is verreist.
 15. Ze kunnen zich veelal beter inleven, door zich te herkennen in situaties met collega’s en klanten en daarnaar ook te handelen. Dit kunnen ze door zowel levens- als arbeidservaring, dus niet gebaseerd op louter theoretische kennis vanuit schoolboeken.
 16. Oudere werknemers spenderen (meestal) geen uren aan sms en/of whats-app, social-media welke tijd ten koste gaat van kostbare productietijd. Hun focus ligt op het werk en niet (uitsluitend) op het onderhouden van sociale contacten.
 17. Ouderen komen meestal minder arrogant over. (jongeren kunnen vaak wel arrogant overkomen omdat ze bepaalde zaken niet vanuit eigen ervaring kunnen bewijzen of aantonen, dus dan “moet je dat gewoon maar van ze aannemen”) Door een ietwat arrogante houding proberen ze toch hun gelijk te halen, zeker te lijken van hun zaak.
 18. De oudere werknemers hebben veelal een waardevol (veeljarig) netwerk opgebouwd, zo hebben ze vaak ook langdurige relaties met leveranciers en/of klanten. Dit is een enorme bindende kracht, relaties tussen bedrijven (leverancier/afnemer) is echt niet louter op zakelijke gronden of laagste prijs, het is geen relatie tussen bedrijven, maar tussen mensen die daar werken.
 19. Ouderen kunnen (objectief) advies aan jongere medewerkers/managers geven omdat hij/zij zelf niet zo nodig nog carrière moet maken, dus welgemeend om de jongere medewerker/manager te kunnen steunen. Dus laat horen dat je zonder eigenbelang een positieve bijdrage kunt en wilt leveren aan het bedrijf op basis van dit argument.
 20. Ouderen maken van de meeste zaken “minder drama” (omdat ze beter kunnen relativeren). Dit argument komt later nog een paar keer terug met concrete voorbeelden of situaties.
 21. Ouderen begrijpen de waarde van “Team-werk“ beter (een bedrijf en de resultaat, dat ben je samen) en kunnen daarnaast toch ook veelal zelfstandig(er) werken.
 22. Oudere werknemers gebruiken echte argumenten in plaats van: “ja-duhhh reacties”, want dat wordt gezegd omdat de jongere werknemer het echte argument niet weet.
 23. Gewoonlijk zijn ze bekwaam „om dingen waar te maken“ en uit te voeren op het moment dat het noodzakelijk is. Ze kunnen beter en sneller onderscheid maken tussen wat goed en slecht is in een bepaalde situatie. Prioriteiten stellen dus.
 24. De oudere medewerkers kunnen nog wel in volledige zinnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk en in correct Nederlands. Dit is van belang met externe en interne contacten en/of rapportages. Tja, het taalgebruik van de laatste 10 jaar is een heel andere richting opgegaan. (Whats’app en sms-taal)
 25. Door vele schadevrije jaren zijn ouderen vaak goedkoper voor de (bedrijfs)auto verzekering (no-claim korting), e.e.a. afhankelijk van de lease-maatschappij.
 26. Ze zijn bekwaam om jongere managers te adviseren zonder zijn/haar positie te bedreigen omdat ze komen werken voor de functie waarin ze zijn aangenomen.
 27. Door vroegere ervaring zijn ze beter in staat om het kaf van koren te scheiden; ze kunnen beter beoordelen wat als kritiek bedoeld is, of wat als aanvullende (positief) informatie.
 28. Een oudere (meer ervaren) werknemer denkt eerst alvorens commentaar te geven. Op een afdeling werkt dit vaak kalmerend en verlaagt dit de werkstress.
 29. De ervaring!!! Geen enkele opleiding of studie tipt aan ervaring ! Niet alleen op professioneel of vakgebied, maar juist ook en vooral in persoonlijke verhoudingen. De jarenlange ervaring die met verschillende persoonlijkheden, karakters of figuren van verschillende pluimages is opgebouwd zorgt ervoor dat ze beter met meerdere, verschillende karakters om kunnen gaan.
 30. Ervaren werknemers zijn niet bang om de mouwen op te stropen, zelf aan te pakken en te doen wat er maar nodig is om een klus af te kunnen ronden.
 31. Oudere werknemers zijn “veerkrachtiger” (overgenomen uit Nuzakelijk en NRC Handelsblad volgens een enquête van TNS NIPO in opdracht van Tempo-Team).
 32. De oudere medewerker, of in ieder geval een deel hiervan, zal minder waarschijnlijk een baan nemen die zij eigenlijk beslist niet willen. Daarom bieden zij een grotere waarschijnlijkheid dat ze in de aangeboden/aangenomen positie zullen blijven en veel loyaler zijn naar hun (nieuwe) werkgever.
 33. Een meer ervaren werknemer begrijpen de risico’s en de beloningen beter die ontstaan door het toepassen van een bepaalde tactiek en/of strategie. Daarom zullen ze ook minder snel in valkuilen lopen en is de kans op herhaling van een vervelend incident uit het verleden veel kleiner.
 34. De ervaren werknemers weten ook het hoe ze moeten navigeren en organiseren en krijgen hierdoor sneller “aanhang” en ondersteuning voor hun ideeën als ze dit ook op een diplomatieke manier weten te brengen. Het is moeilijk om deze vaardigheden via een boekje of cursus aan te leren, praktijkervaring en levensjaren leveren hiervoor een veel belangrijkere bijdrage.
 35. Oudere, ervaren werknemers hebben minder aandacht (onderhoud) nodig. Hun manager zal hierdoor meer tijd overhouden om zich op zijn eigen werkzaamheden te kunnen richten (strategie en beleid, etc.)
 36. Een oudere werknemer heeft door zijn (levens)ervaring vaak meer capaciteiten om (constructieve) kritiek te kunnen leveren, zonder dat dit als dramatisch overkomt, of dat het als “bedreigende kritiek” wordt ervaren.
 37. Omdat je als oudere werknemer meer levenservaring hebt, mogelijk dus ook meer (vakantie)reizen hebt gehad, weet je vaak beter om te gaan met culturele verschillen, kun je beter/handiger omgaan met medewerkers met een andere/verschillende (geloof)achtergrond. De acceptatie van anderen neemt toe met het stijgen van de leeftijd.
 38. Als je als oudere werknemer toch redelijk vooruitstrevend, progressief bent, dan heb je het voordeel dat je nieuwe ideeën kunt afmeten (vergelijken) met ervaringen uit het verleden. Hierdoor kun je vaak sneller oordelen of adviseren of het verstandig is om een nieuwe werkwijze door te voeren.
 39. Als ervaren werknemer beschik je over een (veel) kortere leercurve
 40. Omdat je als oudere werknemer komt voor de functie waarvoor je bent aangenomen (en niet voor de functie daarboven) omdat carrière jagen niet (meer) zo noodzakelijk is, hoef je geen “kantoor/afdeling politiek” te bedrijven en kun je jezelf hieraan zelfs onttrekken. De vele negatieve energie die hier veelal mee gemoeid is kun jij gebruiken als positieve energie ten gunste van de dynamiek van jouw afdeling.
 41. De “rijpere” werknemer accepteert ook veel meer een baan met de bedoeling om die baan te blijven doen (zie ook eerder genoemd). Een jongere werknemer zal eerder geneigd zijn om te zeggen (of vooral te denken): als het me niet bevalt, dan ben ik hier zo eens weg.
 42. Alle bedrijfsstappen: vergelijk het met zaaien en oogsten. Voor een goede oogst, voor een goed resultaat zul je stappen in de juiste volgorde moeten doorlopen en er dus een bedrijfsproces van moeten maken, je daar ook aan houden. Zaaien, bemesten, onderhouden (onkruid wieden), beschermen (afrastering), oogsten en opslag. De ervaren medewerker weet en kent het belang van elke stap (en de volgorde), de jongere medewerker zal hier nog in begeleid moeten worden.
 43. Je hebt geleerd van fouten die in het verleden door jou (of anderen) gemaakt zijn en dat kan jou helpen tot betere en snellere beslissingen/ingrepen.
 44. Door jou inzichten heb jij de capaciteit verworven om sneller de gevolgen van bepaalde besluiten voor de korte en langere termijn te zien.
 45. Je kunt het accepteren en waarderen dat elke interactie met anderen (later) kan leiden tot een nieuw contact of relatie, naar een nieuwe invulling van jouw baan, hulp geven en/of vragen
 46. Je hebt de capaciteit ontwikkeld om een (duurzame) relatie aan te gaan met meerdere/alle lagen van hiërarchie in een bedrijf. Je weet nu eenmaal dat iedereen normaal gesproken op de plek zit waar hij/zij thuis hoort en daar ook zijn bijdrage levert, ongeacht de hoogte van die positie.
 47. Oudere/ervaren werknemers hebben een beter begrip van, hechten een grotere waarde aan “tijd”. Hierdoor weten ze beter prioriteiten te stellen en aan te geven welke taken voorrang moeten krijgen voor het beste resultaat.
 48. Ook privé zitten we intussen meestal beter, meer relaxt, in ons vel, we worden niet meer “gehinderd’ door allerlei romances, liefdesperikelen, kleine (schoolgaande) kinderen die ook onder werktijd aandacht nodig hebben, afleiden.
 49. We beschouwen ons werk als een primaire taak die op dat moment het belangrijkste is ons leven, waardoor we ook om die reden weer loyaler zullen zijn naar onze werkgever. Daarbij komt dat we door ons (aangeleerde) ethische gedrag zijn gaan beschouwen als een natuurlijke eigenschap en niet meer over ethisch handelen hoeven nadenken. We weten dat we een (werk)plicht hebben die we zo goed mogelijk moeten nakomen.
 50. Jongere mensen zijn nog (steeds/voortdurend) op zoek naar verbeteringen, naar de beste gelegenheid, etc, dus eigenlijk naar de uitzonderingen. Als man/vrouw met levenservaring weet jij intussen dat je focus het beste kan liggen op “normale dingen” en op normaal en geaccepteerd gedrag; op een redelijke levensstandaard.
 51. De oudere werknemers hebben UPS en DOWNS gehad en gezien in hun carrière. Neem als voorbeeld de economische crisis: we weten dat dit om de zoveel jaren weer gebeurt, de ene keer langer of dieper, de andere keer korter of minder diep, maar altijd komen we er weer uit ! Een jongere (onervaren) werknemer zal eerder geneigd zijn om een economische crisis te laat te herkennen en daar dan ook niet goed op kunnen reageren. Paniek slaat toe en verkeerde beslissingen worden genomen.
 52. Als vervolg op het vorige punt: ouderen hebben geleerd met stress om te gaan wat beter is voor zichzelf en voor hun omgeving.
 53. Door het (beter) ontwikkelde verantwoordelijkheidsgevoel zijn oudere werknemers eerder geneigd tot overwerk, pas naar huis gaan als het werk wat af moet ook werkelijk klaar is. Dit kan ook weer worden uitgelegd als loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 54. De oudere werknemer heeft dan ook meer begrip voor een redelijke arbeidsethiek, arbeidsmoraal. Het voortdurende leerproces heeft bijgedragen aan hun vaardigheden die ze zich hiermee eigen hebben gemaakt.
 55. Alles wat de oudere werknemer heeft geleerd en ervaren heeft ertoe bijgedragen dat ze zich zeker voelen binnen hun ervaringsgebied en deskundigheid. Het vertrouwen dat ze in zichzelf hebben is dan ook gerechtvaardigd, waardoor ze sneller en goede besluiten kunnen nemen.
 56. De verworven arbeidsethiek en –moraal heeft er ook toe bijgedragen dat oudere werknemers bijvoorbeeld beter op tijd komen, vaak al voor de officiële starttijd omdat ze dan bijvoorbeeld alvast wat klaar kunnen zetten om goed van start te kunnen gaan. Ze zijn vaak ook degenen die de deur (mee) op slot doen, niet weg gaan als iets niet klaar is, of omdat een collega nog aan het werk is die ze niet in de steek willen laten. Samengevat: de 45+-er kijkt minder op de klok.
 57. Minder extreme en fanatieke sporten of buitensporige hobbies: minder afwezigheid door ziekte en/of blessures, of hiervan sneller hersteld zijn. Zo brengen onder meer Nuzakelijk en NRC Handelsblad het nieuws dat een enquête van TNS NIPO in opdracht van Tempo-Team erop wijst dat oudere werknemers veerkrachtiger zijn.
 58. Je hebt geen kinderen meer in huis, minder noodzaak om onder werktijd te moeten bellen, dingen regelen, of eerder naar huis te vertrekken. Internationale functie; jouw flexibiliteit om van huis te zijn is enorm toegenomen.
 59. Je hoeft minder te klussen in een net aangekochte of gehuurde woning
 60. Je doet geen langjarige avondstudies meer.
 61. De kans op afwezigheid wegens zwanger- of ouderschapsverlof is niet (nauwelijks) meer aanwezig
 • Heb je zelf nog argumenten die je hier kunt aanvullen? Laat ze me weten, dan neem ik ze op in dit overzicht en deel ze later weer met anderen.

 

Vertrouwende je met bovenstaande van dienst te zijn geweest, dat je hieruit hulp en inspiratie kunt putten om jezelf gemotiveerd te kunnen presenteren bij jouw nieuwe werkgever, kun je me natuurlijk altijd verder om advies vragen, ik ben graag bereid geheel belangeloos mijn hulp te geven.

Met vriendelijke groet,

Frans Vonk ✰✰✰ – Talent Recruiter